وب سایت : اندیمشک نیوز

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سردبیر و مدیر مسئول : ناصر پورشریفی