برگزار کلاس آمادگی نجات غریق در شهرستان اندیمشک   به گزارش اندیمشک نیوز،برگزاری کلاس آمادگی نجات غریق منجیان نجات غریق شمال استان خوزستان در استخر کارگران اندیمشک در دو بخش عملی و تئوری انجام گردید در بخش عملی آمادگی تست شناهای کرال ۲۰۰ متر،۱۰۰ متر و ۱۰۰ قورباغه انجام گرفت همچنین در بخش تئوری نیز […]

برگزار کلاس آمادگی نجات غریق در شهرستان اندیمشک

 

به گزارش اندیمشک نیوز،برگزاری کلاس آمادگی نجات غریق منجیان نجات غریق شمال استان خوزستان در استخر کارگران اندیمشک در دو بخش عملی و تئوری انجام گردید

در بخش عملی آمادگی تست شناهای کرال ۲۰۰ متر،۱۰۰ متر و ۱۰۰ قورباغه انجام گرفت همچنین در بخش تئوری نیز جدیدترین روش های CPR آموزش داده شد

 

داریوش عشیری در پایان این کلاس  بیان نمود با توجه به وجود دو رودخانه بزرگ کرخه و دز وهمچنین وجود چندیدن دریاچه  در منطقه برگزاری این کلاس آمادگی و کلاس آموزش نجات غریق جدید از نیازهای ضروری منظقه می باشد

این مدرس درجه یک در پایان از کلیه شناگران منطقه درخواست نمود با توجه به پر آبی رودخانه ها و دریاچه های منطقه از شنا کردن در جاهای نا امن و پر خطرجدا خوداری نمایند