دقایقی قبل همزمان با دیگر نقاط کشور راهپیمایی روز قدس در شهرستان اندیمشک برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما مردم اندیمشک و شهر های تابعه همزمان با دیگر نقاط کشور در حمایت از ملت مظلوم فلسین و قدس شریف در راهپیمایی بزرگ روز قدس شرکت کردند.      

دقایقی قبل همزمان با دیگر نقاط کشور راهپیمایی روز قدس در شهرستان اندیمشک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما مردم اندیمشک و شهر های تابعه همزمان با دیگر نقاط کشور در حمایت از ملت مظلوم فلسین و قدس شریف در راهپیمایی بزرگ روز قدس شرکت کردند.