تاریخ: ۱۱ , اسفند, ۱۳۹۵ ۱۵:۵۰

گزارش تصویری برگزاری جلسه عمران اندیمشک با حضور استاندار

دقایقی قبل جلسه عمران شهری اندیمشک با حضور استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان در اندیمشک برگزار شد. دقایقی قبل جلسه عمران شهری اندیمشک با حضور رئیس کمیسیون انرژی مجلس، استاندار و جمعی از مدیران ارشد  استان در فرمانداری اندیمشک برگزار شد.

دقایقی قبل جلسه عمران شهری اندیمشک با حضور استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان در اندیمشک برگزار شد.

دقایقی قبل جلسه عمران شهری اندیمشک با حضور رئیس کمیسیون انرژی مجلس، استاندار و جمعی از مدیران ارشد  استان در فرمانداری اندیمشک برگزار شد.

نظرات بسته شده است.