گزارش تصویری بازسازی، تعریض و آسفالت جاده پلاژ سددز