گزارش تصویری بازدید دکتر حسنوند از روند پیشرفت جاده پلاژ سددز