پچ پچ های شنیدنی ۱۶۱ …!!!   شنیده ها حکایت از خبری دارد که باید تحت عنوان نشنیده ها از آن یاد کرد! چرا که عمل این شخص یا اشخاص آن قدر قبیح و فجیع است که انسان را از عنوان کردنش شرمسار می کند! و از طرفی بیم آن می رود که با انتشار […]

پچ پچ های شنیدنی ۱۶۱ …!!!

پچ پچ های شنیدنی 150...!!!

 

شنیده ها حکایت از خبری دارد که باید تحت عنوان نشنیده ها از آن یاد کرد! چرا که عمل این شخص یا اشخاص آن قدر قبیح و فجیع است که انسان را از عنوان کردنش شرمسار می کند! و از طرفی بیم آن می رود که با انتشار آن قُبحِ این گونه مسائل از بین برود و افراد بدسرشت را ترغیب نماید.

   پچ پچ ها حکایت از به ظاهر دستـبُردِ یک عده (سارق یا سارقین) از مدارس جدیدالتأسیس روستاهای نمک تلخه و سرخکان از توابع بخش الوار گرمسیری دارد که مقرر شده بود که ظرف چند روز آینده مسئولین ارشد ذیربط استانی و کشوری افتتاح و در مهرماه سال جاری اقدام به پذیرایی و ثبت نام از دهها کودک و نوجوان دانش آموز روستاهای مذکور و اطراف آن باشد.

   بر اساس شنیده ها کلیه ی کابل ها، کلید و پریز و تمامی روشنایی های نصب شده در مدارس به سرقت رفته و اقدام به شکستن شیشه ها و درب های کلاس ها نموده اند!

   می گویند در گذشته دزدها و راهزنان مرام داشتند! اما الان چی؟!

کسی تا به حال شنیده که به محل تحصیل علم و دانش اندوزی دست درازی و سرقت بزنند؟! با شنیدن این خبر لحظاتی مبهوت این همه بی اخلاقی انگشت حیرت به دهان دوختم!

   به اعتقاد نگارنده این سرقت بیشتر به یک خرابکاری سیاسی طراحی شده می ماند تا یک سرقتی که به معنای عام به ذهن هر شنونده ای خطور  کند! این عمل از رذیل ترین و بی اخلاقی ترین اعمالی است که تا به حال شهر به خود دیده است و باید گفت بیچاره سارقان که  نسبت به این عمل نامشان به بدی دررفته است!!!

لازم است تا دستگاه های مسئول هر چه سریع تر نسبت به روشن شدن این عمل قبیح اقدام و فرد یا افراد خاطی را دستگیر و با شدت با این افراد برخورد قاطع صورت پذیرد.