پچ پچ  های شنیدنی ۱۵۹ …!!!   شنیده ها حکایت از محکومیت قطعی یک سال زندان تعلیقی و جریمه نقدی یک عضو سابق شورای اسلامی شهر اندیمشک در دادگستری دارد.    این خانم عضو شورای شهر در زمان تصدی خود در ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی۹۴ با ایراد سخنرانی های سراسر کذب، توهین آمیز و […]

پچ پچ  های شنیدنی ۱۵۹ …!!!

 

پچ پچ

شنیده ها حکایت از محکومیت قطعی یک سال زندان تعلیقی و جریمه نقدی یک عضو سابق شورای اسلامی شهر اندیمشک در دادگستری دارد.

   این خانم عضو شورای شهر در زمان تصدی خود در ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی۹۴ با ایراد سخنرانی های سراسر کذب، توهین آمیز و افترا،  با حمله به نماینده کنونی شهرستان  جناب دکتر فریدون حسنوند که در ان ایام کاندیدا  نمایندگی مجلی شورای اسلامی بودند  سعی در وارونه جلوه دادن مسائل شهر داشتند.

   لازم بذکر است نامبرده در دادگاه تجدید نظر استان به یک سال حبس تعزیری محکوم  که قابل اجرا می باشد  و بلحاظ وضعیت اجتماعی  متهمه  و نداشتن  پیشینه کیفری  هیات دادگاه مجازات نامبرده را به استناد  مواد ۴۶، ۴۹ و ۵۴ قانون مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مدت دو سال تعلیق می نماید و در این مدت چنانچه وی مرتکب یکی از جرائم عمدی حد قصاص، دیه، و یا تعزیر تا درجه هفت گردد  تعلیق لغو و مجازات وی به مرحله اجرا در خواهد آمد.