پچ پچ های شنیدنی ۱۵۸ …!!! شنیده ها حکایت از این دارد که چند ماه قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از کاندیداهای انتخابات شهرستان اندیمشک  که جز  جریان اتحاد می باشد اما به دور از چشم سایر کاندیداهای این جریان  ستاد انتخاباتی خود را به طور رسمی در کوی ۱۸ هکتار راه اندازی […]

پچ پچ های شنیدنی ۱۵۸ …!!!

پچ پچ های شنیدنی 150...!!!

شنیده ها حکایت از این دارد که چند ماه قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از کاندیداهای انتخابات شهرستان اندیمشک  که جز  جریان اتحاد می باشد اما به دور از چشم سایر کاندیداهای این جریان  ستاد انتخاباتی خود را به طور رسمی در کوی ۱۸ هکتار راه اندازی نموده است و برادر این کاندیدا مسئولیت اداره ستاد مذکور را به عهده گرفته است.

انتظار میرود شورای نگهبان قانون اساسی و سایر دستگاههای نظارتی در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند