تاریخ: ۱۸ , اسفند, ۱۳۹۵ ۱۴:۲۷

پچ پچ های شنیدنی ۱۵۱…!!!

شنیده ها حکایت از آن دارد که تعداد کثیری از پرسنل شهرداری ضمن اظهار نارضایتی از عملکرد مجموعه مدیریت بانک ملی سه راهی سد دز  خواستار انتقال حساب های بانکی شهرداری به سایر بانک ها شدند. بنا به شنیده ها از گوشه و کنار ، با توجه به عدم همکاری لازم بانک سه راهی دز […]

شنیده ها حکایت از آن دارد که تعداد کثیری از پرسنل شهرداری ضمن اظهار نارضایتی از عملکرد مجموعه مدیریت بانک ملی سه راهی سد دز  خواستار انتقال حساب های بانکی شهرداری به سایر بانک ها شدند.

بنا به شنیده ها از گوشه و کنار ، با توجه به عدم همکاری لازم بانک سه راهی دز با پرسنل شهرداری و مسدود کردن گاه و بیگاه حساب حقوقی کارکنان بدون درنظر گرفتن شرایط پرسنل شهرداری، خواهان تغییر و انتقال شماره حساب حقوقی خود شدند.

 

پج پچ های شنیدنی ۱۵۱ …!!!

 

نظرات بسته شده است.