صفحه نخست » پچ پچ های شنیدنی, خبر » پچ پچ های شنیدنی۱۴۹…!!!

پچ پچ شنیدنی شنیده ها حکایت از آن دارد یکی از اعضای شورای شهر که تبحر خاصی در گزارش نویسی و پرونده سازی های مختلف در خصوص شهردار دارد طی چند روز گذشته با کوله باری از پرونده به سازمان بازرسی رفته است.

طبق اخبار واصله در جلسه مذکور آنچنان از تخلفات شهردار با هیجان صحبت می کرد که افراد حاضر در جلسه فکر می کردند کمترین حکم شهردار چند بار اعدام شدن است.

در پایان جلسه بازرس سازمان بازرسی به این عضو شورای شهر می گوید: ” پرونده هایی که شما برای ما فرستاده اید، بعد از بررسی ها بعمل آمده توسط بازرسان کارآمد این سازمان هیچ گونه تخلفی از شهردار مشاهده نشده است.

که این پاسخ با واکنش شدید و غیر قابل باور این عضو شورا مواجهه می شود که با فریاد می گوید: اینها تخلف هستند، شما چرا رسیدگی نمی کنید، شما را هم خریده است.

این حرکت عضو شورا باعث می شود بازرس این عضو شورا را با کمال ادب از اتاق خود بیرون می کند.

 

نوشته شده توسط در 25 دسامبر 2016

موضوعات مرتبط :