شهردار اندیمشک از واگذاری ۶۰ هکتار از فضای سبز شهری به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش اندیمشک نیوز، داود بحیرایی در گفتگو با خبرنگاران گفت:  با توجه به گرمای و تجربه سال گذشته تصمیم گرفته شد که بخشی از آبیاری، نگهداری ، کاشت درخت و چمن به بخش خصوصی  واگذارشود.

گرمای سال گذشته و نبود برنامه منسجم باعث خشک شدن فضای سبز و تعداد بسیاری از درختان درسطح شهر شده بود.

مهندس بحیرایی در ادامه تصریح کرد: پیمانکار جدید فضای سبز از روز گذشته کار نگهداری  واآیاری خود را به مساحت ۶۰ هکتار از فضای سبز شهر اندیمشک شروع کرده است.

همچنین پیمانکار فضای سبز متعهد شده که از ۱۵ پارکی که در اواخر سال گذشته بهسازی شده بودند به نحو احسنت نگهداری نماید.