مهندس پیمان جهانگیری : وزیر نیرو جهت تکمیل فاضلاب شهری پنج شنبه به اندیمشک سفر خواهند نمود به گزار ش اندیمشک نیوز: مهندس پیمان جهانگیری فرماندار اندیمشک در گفتگو با خبرنگار ما بیان نمود که مهندس رضا اردکانیان وزیر  نیرو به همراه چندین معاون خود جهت ادامه  و تسریع کار سیستم فاضلاب شهری پنج شنبه […]

مهندس پیمان جهانگیری : وزیر نیرو جهت تکمیل فاضلاب شهری پنج شنبه به اندیمشک سفر خواهند نمود

به گزار ش اندیمشک نیوز: مهندس پیمان جهانگیری فرماندار اندیمشک در گفتگو با خبرنگار ما بیان نمود که مهندس رضا اردکانیان وزیر  نیرو به همراه چندین معاون خود جهت ادامه  و تسریع کار سیستم فاضلاب شهری پنج شنبه وارد اندیمشک خواهند شد.

وی هدف از این سفر را سرعت بخشیدن  به تکمیل فاضلاب شهری  بیان نمود و قرار است در این خصوص نیز مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال به پروژه فاضلاب شهر تزریق خواهد شود.