تاریخ: ۲۲ , بهمن, ۱۳۹۵ ۱۲:۰۹

مردم اندیمشک با حضور پررنگ خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار زدند

مردم اندیمشک با حضور پررنگ خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار زدند

مردم اندیمشک با حضور پررنگ خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار زدند

نظرات بسته شده است.