قاضی پرونده موسوم به بخش با استقلال تمام در حال رسیدگی به پرونده است   در هفته های گذشته یکی از بحث داغ فضای مجازی شهرستان مربوط به پرونده ای موسوم به بخش بود که موافقان و مخالف زیادی داشت بخشی از افراد به جد بر این باور بودند که تخلفات زیادی در بعضی […]

 

قاضی پرونده موسوم به بخش با استقلال تمام در حال رسیدگی به پرونده است

 

در هفته های گذشته یکی از بحث داغ فضای مجازی شهرستان مربوط به پرونده ای موسوم به بخش بود که موافقان و مخالف زیادی داشت

بخشی از افراد به جد بر این باور بودند که تخلفات زیادی در بعضی دهیاری ها انجام گرفته و دادگستری می باسیت به شدت با افراد مرتبط با پرونده برخورد نماید،  در سوی دیگر افراد زیادی نیز اعتقاد داشتند که تخلف صورت نگرفته  سو تفاهمی بوده و می بایست این پروند مختومه اعلام گردد و در این بین همه نظر خود را بر حق می دانست همچنین مطلب سایت اندیمشک نیوز نیز در این رابطه تکذیب گردید، تحریریه سایت اندیمشک نیوز از کلیه خوانندگان و قاضی محترم پوزش می طلبد

 

طبق بررسی های انجام گرفته این پرونده در حال تحقیقات می باشد و قاضی پرونده با صبر و حوصله در حال تحقیقات و بررسی زوایای مختلف پرونده می باشد و تمامی نظراتی که در کانالهای و سایت های مختلف چه موافقت این پرونده ، چه با این پرونده مخالفت می کنند نظرات شخصی این افراد می باشد و هیچ گونه ارزش قضایی  یا اینکه بر اساس اطلاعات درست سر چشمه بگیرند نمی باشند و این نظرات در تصمیم قاضی پرونده هیچ گونه تاثیری ندارند و قاضی محترم پرونده با استقلال تمام سعی در به سر انجام رسیدن این پرونده دارد.

 

نگارنده اعتقاد دارد که قاضی در این مدت رفتار کاملا بی طرفانه با طرف‌های دعوا، داشته و از رفتارهای شبهه انگیز و اقداماتی که موجب تقویت و یا ضعف طرف دیگر شود، خودداری نموده است.