تاریخ: ۳ , آذر, ۱۳۹۶ ۹:۲۷

برگزاری مراسم حماسه مردم اندیمشک در ۴ آذر سال ۶۵

مراسم پاسداشت حماسه ۴ آذر ۱۳۶۵، به مناسبت مقاومت و پایداری مردم اندیمشک شنبه ۴ آذر ۹۶ برگزار خواهد شد بدینوسیله از کلیه همشهریان دعوت میشود تا در این مراسم حماسی که در مجتمع ورزشی شهدای معلم واقع کوی پلیس، خیابان شریعت برگزار خواهد شد شرکت نمایند

مراسم پاسداشت حماسه ۴ آذر ۱۳۶۵، به مناسبت مقاومت و پایداری مردم اندیمشک
شنبه ۴ آذر ۹۶ برگزار خواهد شد

بدینوسیله از کلیه همشهریان دعوت میشود تا در این مراسم حماسی که در مجتمع ورزشی شهدای معلم واقع کوی پلیس، خیابان شریعت برگزار خواهد شد شرکت نمایند

نظرات کاربران