برگزاری اولین جلسه  انتخاباتی  جریان اتحاد ۹۸/ جلسه مورد استقبال مردم قرار نگرفت   به گزارش اندیمشک نیوز، عصر دیروز بعد  از مدتها رایزنی و بسیج همه ی نیروهای جریانی تحت عنوان اتحاد ۹۸ اولین جلسه انتخاباتی این طیف در قالب جشن مبعث پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)  در مسجد خاتم النبیا برگزار گردید. در […]

برگزاری اولین جلسه  انتخاباتی  جریان اتحاد ۹۸/ جلسه مورد استقبال مردم قرار نگرفت

 

به گزارش اندیمشک نیوز، عصر دیروز بعد  از مدتها رایزنی و بسیج همه ی نیروهای جریانی تحت عنوان اتحاد ۹۸ اولین جلسه انتخاباتی این طیف در قالب جشن مبعث پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)  در مسجد خاتم النبیا برگزار گردید. در این جلسه انتخاباتی تعدادی از کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی و ارکان ستادیشان حضور داشتند و سعی شده بود تا با استفاده از حضور کاندیداهای اصلی این جریان مانور تبلیغاتی خوبی صورت گیرد تا به طریقی بتوانند این جریان  مرده  را بازسازی کنند. اما علی رغم تبلیغات گسترده ای که در روزهای گذشته برای این جلسه انتخاباتی صورت گرفته بود، این جلسه مورد استقبال مردم قرار نگرفت.