شهردار اندیمشک خبر داد: پرداخت ۳ ماه حقوق پرسنل شهرداری در ۲۷ روز

شهردار اندیمشک خبر داد: پرداخت ۳ ماه حقوق پرسنل شهرداری در ۲۷ روز

پرداخت ۳ ماه حقوق پرسنل شهرداری در ۲۷ روز مهندس داود بحیرایی شهردار اندیمشک در مصاحبه با خبرنگاران بیان نمود:  عدم...

امروز مردم اندیمشک در اعلام انزجار از اظهارات ترامپ مبنی بر انتقال پایتخت اسرائیل از تلاویو به قدس، راهپیمایی کردند.

امروز مردم اندیمشک در اعلام انزجار از اظهارات ترامپ مبنی بر انتقال پایتخت اسرائیل از تلاویو به قدس، راهپیمایی کردند.

امروز مردم اندیمشک در اعلام انزجار از اظهارات ترامپ مبنی بر انتقال پایتخت اسرائیل از تلاویو به قدس، راهپیمایی کردند. امروز...