139307041925416163719293

آمانو به تهران می‌آید

آمانو به تهران می‌آید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه هفته جاری به تهران می‌آید. یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای هدف...
اخبار انديمشک

پچ پچ های شنیدنی

 • پچ پچ های شنیدنی ۸۲…!!!

  پچ پچ های شنیدنی ۸۲…!!!

  پچ پچ های شنیدنی ۸۲…!!! شنیده ها حکایت از استخدام بیش از۱۰۰ نفر در شرکت تراوس بتونی اندیمشک دارد...

 • پچ پچ های شنیدنی ۸۱ …!!!

  پچ پچ های شنیدنی ۸۱ …!!!

  پچ پچ های شنیدنی ۸۱ …!!! شنیده ها حکایت از آن دارد که در روزهای گذشته رایزنی های بسیاری...

 • پچ پچ های شنیدنی ۸۰ …!!!

  پچ پچ های شنیدنی ۸۰ …!!!

  پچ پچ های شنیدنی ۸۰ …!!! ورشکستگی شهرداری به چه قیمتی!!!!؟؟؟ شنیده ها حکایت از آن دارد که طی...

 • پچ پچ های شنیدنی ۷۹…!!!

  پچ پچ های شنیدنی ۷۹…!!!

  پچ پچ های شنیدنی ۷۹…!!! شنیده ها حکایت از آخرین موج تغییرات مدیریتی در شهرستان اندیمشک دارد  که در...

اخبار اندیمشک

اخبار خوزستان