1436823964556-150x150
نطق روشنگرانه و شجاعانع عضو شوراي شهر انديمشك

افشاگری رعنا میرعالی در مورد شهرداری اندیمشک

  چرا در ساعات اداری که باید پاسخگوی ارباب رجوع باشید در حال انجام مراسمات کلنگ زنی خارج شهر تشریف دارید؟ اندیمشک نیوز ؛...
اخبار انديمشک

پچ پچ های شنیدنی

اخبار اندیمشک

اخبار خوزستان