حسنوند: تهیه طرح دو فوریتی برای ایجاد خط اعتباری در صنعت نفت/سران سه قوه در جلسه ای اضطراری موانع پیش رو تکمیل پارس جنوبی را حل کنند

حسنوند: تهیه طرح دو فوریتی برای ایجاد خط اعتباری در صنعت نفت/سران سه قوه در جلسه ای اضطراری موانع پیش رو تکمیل پارس جنوبی را حل کنند

حسنوند: تهیه طرح دو فوریتی برای ایجاد خط اعتباری در صنعت نفت/سران سه قوه در جلسه ای اضطراری موانع پیش رو...

شهردار اندیمشک خبر داد: پرداخت ۳ ماه حقوق پرسنل شهرداری در ۲۷ روز

شهردار اندیمشک خبر داد: پرداخت ۳ ماه حقوق پرسنل شهرداری در ۲۷ روز

پرداخت ۳ ماه حقوق پرسنل شهرداری در ۲۷ روز مهندس داود بحیرایی شهردار اندیمشک در مصاحبه با خبرنگاران بیان نمود:  عدم...